Meny Stäng

Föreskrifter

Här hittar du som är aktiv medlem information från föreningen som behövs för din tjänstgöring.

För er som deltar i trafikuppgifter: notera att det eget ansvar att kontrollera med trafikansvarig att du har rätt information tillgänglig för din uppgift. Vi kan inte garantera att hemsidan uppdateras i exakt samma takt som ny information kring trafiken kommer fram.

Innehavare av särtryck som är ogiltigt (har upphört att gälla) är ansvarig för att särtrycket makuleras och/eller inte kan komma ut i verksamheten. (WFJF 01 §5)

På sidan hittar du följande innehåll:

  • Tabell 1 med länkade WFJF särtryck gällande verksamheten
  • Tabell 2 med länkade WFJF cirkulär och blanketter
  • Tabell 3 med Lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som styr verksamheten
    (externa dokument, ej länkade)

Tabell 1 – WFJF särtryck

Nedan finns en tabell med gällande dokument för 2023, klicka på titeln så öppnas dokumentet i en ny flik.
Vill du spara en kopia, höger klicka på titeln och välj ”Spara länk som” (gäller Chrome).

Särtryck NrTitelUtgåvaUtgåvedatumAnmärkning
WFJF 01Särtrycksförteckning32019-05-23
WFJF 02Organisationsplan22016-05-01
WFJF 03Chefsbefattningar12016-09-30
WFJF 04Säkerhetsstyrning12016-05-01
WFJF 05Riskhantering12016-05-01
WFJF 06Internkontroll22016-05-01
WFJF 07Dokumenthantering22016-05-01
WFJF 08Säkerhetstjänst22016-09-30
WFJF 09Säkerhetstjänster22016-09-30
WFJF 10Förkortningar vid WFJUnder framtagning
WFJF 12Utformning Tidtabellsbok12016-05-01
WFJF 12BUtformning av Tjänstetidtabell12016-05-01Tillägg till WFJF 12
WFJF Ta05Informationssystem22016-05-01
WFJF Ta08Hälsokrav för personal med säkerhetstjänst22016-05-01
WFJF Ta10WFJ Säo. (MRO Säo)11982-04-01Utgåva MRO
WFJF Ta12Tidtabellsbok del A (Tdt_A)222022-05-10Gäller tillsvidare
WFJF Ta13Hjälpberedskap och Olyckshantering22016-05-01
WFJF Ta13.05Evakuering av resandetåg12016-05-01Beredskapsplan
WFJF Ta20Växlingsinstruktion22016-05-01
WFJF Ta21Lastningsinstruktion22016-05-01
WFJF Ta23Tågledare, bestämmelser och instruktion för12016-05-01
WFJF Ta24Bandisposition12019-05-12Tidigare i Tdt-boken
WFJF Ta25Lok skjuter tåg12019-05-12Tidigare i Tdt-boken
WFJF Ma02Fordonsförteckning22016-05-01
WFJF Ma03Drifttekniska föreskrifter rullande materiel12016-05-01
WFJF Ma03.02Drifttekniska bestämmelser, teknisk vagntjänst22016-05-01
WFJF Ma24Lokpersonal föreskrift22016-05-01
WFJF Ba10Besiktning och underhåll av spåranläggning22016-05-01
WFJF 050Utbildningsplan11996-02-25(Under omarbetning)
WFJF 050LLokförarkurs Ånglok11993-03-10(Under omarbetning)
WFJF 320Drifttekn. bestämmelser tryckluftsbroms11984(Under omarbetning)
WFJF 518Banteknisk föreskrft12006-04-25(Under omarbetning)
WFJF 601Föreskrifter för signalavdelningens arbete11996-03-10(Under omarbetning)
Tabell 1 – WFJF Särtrycksförteckning (utdrag §7.2 WFJF 01 utgåva 3)

Tabell 2 – WFJF cirkulär och blanketter

Observera både aktuella och utgångna cirkulär kan förekomma i listan!

IDTitelDatumGäller tom
HäAv-rappHändelserapport (Blankett)2019-07-13
A01/19Allmänna Cirkulär: Ny och ändrad blankett för händelse och avvikelse2019-07-14
A01/20Allmänna Cirkulär: Förlängning av hälsokontroll gjord år 2019 eller tidigare2020-06-092020-09-30
Ta01-02/19Trafikavd Cirkulär: Ta01 Trafiksäsongen 2019;
Ta02 Nya föreskrifter och ny utgåva av äldre föreskrifter
2019-05-21
Ta02/20Trafikavd Cirkulär: Ändringstryck till TDT del A utgåva 20202020-05-182020-12-31
Tabell 2 – WFJ Cirkulär och blanketter

Tabell 3 – Lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som styr verksamheten

Notera att referenser i listan nedan är externa dokument och saknar länkar, använd Google.

DokumentTitelGäller from
SFS 2004:519Järnvägslag2004-06-03
SFS 2011:726Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)2011-07-01
SFS 2004:526Järnvägsförordning2004-06-03
TSFS 2010:116Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg2010-08-01
TSFS 2011:86Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg2011-10-03
TSFS 2012:33Transportstyrelsens föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon2012-05-31
TSFS 2015:33Transportstyrelsens föreskrifter om Nationellt trafiksäkerhetstillstånd2015-07-01
TSFS 2015:34Transportstyrelsens föreskrifter om säkrhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser
för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg.
2015-07-01
TSFS 2015:35Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet2015-07-01
EU 1169/2010KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2010 av den 10 december 2010 om en
gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla
säkerhetstillstånd för järnväg
2010-12-10
BV-FS 2000:4Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med
arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten
2012-07-01
TSFS 2013:50TS föreskrift om ändring i BV-FS 2000:4 om hälsoundersökning2013-06-12
TSFS 2018:95Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i JÄrnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd
(BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av
betydelse för säkerheten.
2018-12-07
JvSFS 2007:2Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser
för infrastrukturförvaltare.
2012-07-01
TSFS 2017:63Allmänna råd om yrkeskunnande för infrasturkturförvaltare…nationellt trafiksäkerhetstillstånd2017-06-07
Tabell 3 – Lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som styr verksamheten (utdrag §6 WFJF 01 utgåva 3)